Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
  • Меню

  Категории

  Условия за ползване

  Общи условия

   Общи условия за използване на сайта aloeliving-bg.com

   

  Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес aloeliving-bg.com, както и на поддомейн на същия адрес.

  Потребител“ е всяко лице, което използва интернет сайта aloеliving-bg.com и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него.

   

  1. Уеб сайтът aloeliving-bg.com е информационен портал, който предоставя авторски статии и материали, както и препратки към други сайтове.

   

  3. Всички елементи на съдържанието на сайта, включително и не само: текстове, дизайн, бази данни, снимки и  графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

   

  5. Потребителят използващ услугите и/или информацията на сайта се задължава:
  5.1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  5.2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви, поместени на страниците на уеб сайта.

   

  6. С приемане на настоящите Oбщи условия Потребителят декларира, че се е запознал и се е съгласил:
  6.1. че използването на сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
  6.2. че съдържанието на интернет-страницата не трябва да се тълкува като диагноза или предложение за лекуване и не трябва да се ползва като такова.
  6.2. че съдържанието на този сайт не поставя диагнози, не назначава и не прекратява медикаментозно лечение, както и не заменя квалифицирана медицинска помощ, не са алтернатива на медицински преглед и/или проследяване от лекар.

   

  7. Ползвателят декларира и се съгласява, че:
  7.1 Преди използването на предоствената информация на сайта ще потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, при евентуалното прилагане на каквато и да е част от посочената в сайта информация.
  7.2 Ще съгласува и ще бъде наблюдаван от компетентно медицинско лице, включително и не само по отношение на прилаганите хранителен подход и метод за въздействие върху неговото здраве, както и физическо и психическо състояние.
  7.3 В случай, че не потърси квалифицирана медицинска помощ и компетентно становище от лекар, използването на информацията ще бъде изцяло на негова отговорност и риск.

   

  8. Отказ от закупена стока.
  8.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от всяка поръчка, направена в сайта, в срок до 14 дни, считано от датата на приемана на стоката от избраните чрез този сайт доставчици като се обади на телефон: 0887/127134.
  8.2 Право на отказ по Ал.1 не се прилага в следните случаи:
  – за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  – за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  – за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

   

  Алтернативно решаване на спорове /АРС/

   

  При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

   

  Потребителите имат две възможности:
  – да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) /http://ec.europa.eu/odr/ – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  – да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

   

  9. Лични данни, събирани чрез този сайт и обработвани , се ползват при условията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да въвеждате каквито и да било лични данни. При попълване на форми за контакт, бюлетин, оферти или поръчки в сайта, Вие се съгласявате да бъдат използвани и обработени, предоставените от Вас лични данни и информация, при спазване на условията на Закона за защита на личните данни.

   

  10. Потребителят приема, че при посещение на сайта и използване на информацията и ресурсите му, е съгласен с Общи условия за ползване на интернет сайта. При несъгласие с Общи условия за ползване на интернет сайта се задължава да преустанови ползването му веднага и да напусне същия.

   

  11. Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и  не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

   

  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.